1-Hasta çocuklarımız için ve özellikle Kan ve Kemik İliği Nakli Alanında ilgili kurumlardan da izin alınarak; Ulusal ve Uluslararası katılımlı araştırmalar planlamak, yürütmek ve üyelerini bu yönde motive etmek.

2- Hasta çocuklarımız ve aileleri için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek toplumun farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek.

3- Kan ve Kemik İliği naklinin dünyaya paralel bir şekilde ülkemizde gelişmesini ve bu alanda verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırılmasını sağlamak.

4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

7- Tüzük amacının  gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

8- Üyelerin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek.

9- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

10- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda yurt içinde ve dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinleri alarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

12- Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

15- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.