Hasta Çocuklarımıza ve özellikle KAN NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ ihtiyacına yönelik bağışçılarına gönüllülük esaslarına göre çalışmalar tasarlayıp ulusal ve uluslararası ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişimi artırarak, eğitsel toplantılar planlayıp düzenleyerek, sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirerek, geniş kitlelere ulaşan, hayata dokunan, çağdaş, saygıdeğer bir kurum olmak ve kamu yararına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.